انجمن پایانه داران ایران

منشور

این منشور که در مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ 1390/03/03 به تصویب اعضای انجمن رسیده است. چارچوب اهداف و رسالت انجمن را برای تحقق اهدف غایی به شرح ذیل تبیین می نماید :

1- انجمن در راستای پیشبرد اهداف اصل 44 قانون اساسی بر خود واجب می داند که اهتمام خود را جهت تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تقویت بنییه اقتصادی بنادر بکار بندد.

2- در جهت تحقق بند الف و با اعتقاد به حفظ حقوق سرمایه گذاران و فعالین بندری، انجمن وظیفه خود می داند تا با مساعدت مسئولین نظام در ایجاد فضای کسب و کار رقابتی و سالم در بنادر تلاش نمیاد.

3- انجمن هدف غایی خود را تعالی بنادر کشور از طریق جذب سرمایه به بنادر و اصلاح و بهبود هر چه بیشتر فعالیت های بندری دانسته و در این راستا با اعتقاد به آنکه رشد و پایداری منافع اعضا در گروه رشد اقتصادی و افزایش منافع ملی است از انجام هیچ حرکت و اقدام قانونی و منطقی در این جهت فروگذار نمی نماید.

4- انجمن و اعضای آن تمامی تلاش خود را به عمل خواهند آورد تا به عنوان یک سازمان غیر دولتی در کنار سازمان بنادر و دریانوردی حافظ منافع ملی و تسهیل کننده تحقق اهداف کلان کشور در توسعه بنادر باشند.

5- انجمن و اعضای آن تلاش خواهند نمود تا با انتقال نارسایی های موجود در مسیر توسعه بنادر به سازمان بنادر و دریانوردی، و ارائه نقطه نظرات کارشناسی و مشورتی خود در مقام مشاوری امین برای این سازمان عمل نماید.

6- انجمن تلاش خود را جهت اشاعه فرهنگ رقابت پذیری بین اعضا و تقویت و بسط دانش عمومی بندری و انتقال آخرین تکنولوژی ها برای مدیریت بهتر بنادر به عمل خواهد اورد .

7- انجمن با احترام به حقوق اعضای خود در رقابت با یکدیگر تلاش می نماید سهم منطقه ای بنادر کشور را جهت حفظ منافع ملی ارتقا بخشد.

8- انجمن خود را موظف به حمایت از هریک از اعضا در احقاق حقوق قانونی خود می داند و حتی الامکان تلاش می نماید مناقشات بین اعضا را حل و فصل نموده و از هیچگونه همکاری قانونی و منطقی مضایقه نماید.

9- انجمن خود را موظف می داند تمام مساعی خود را در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان داخلی، و جلوگیری از تضییق حقوق ملی در مجامع بین المللی بکار بندد.

10 - اعضا خود را موظف می دانند تا درراستای اهداف غایی انجمن و مواد این منشور حرکت نموده و در صورت لزوم حامی معنوی و مادی آن باشند.