انجمن پایانه داران ایران


فهرست اعضا

انتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس توضیحات
1     نمایش جزییات
2  آریا بنادر ایرانیان  جناب آقای حسن جلیل زاده 88888328 88190688 نمایش جزییات
3  آفتاب درخشان دریا  جناب آقای احسان مارینی 021-22355632-3 نمایش جزییات
4  افق چکاد دریا  جناب آقای پژمان بهزاد پور 076-33524788 076-33524786 نمایش جزییات
5  بازرگانی عصر متین شمال  جناب آقای مهدی خوش نظر 011-34623757 011-34623757 نمایش جزییات
6  بنا گستر کرانه  جناب آقای سعید سپهری راد 076-33514565 -076-33514310 نمایش جزییات
7  بندر سازان گناوه  جناب آقای عبدالحسین خدری 27697200 22778780 نمایش جزییات
8  پارسیان پارت خاورمیانه  جناب آقای فرج الله سلطانی 88737136-88737734 - نمایش جزییات
9  پایانه کانتینری بندر عباس آریا  جناب آقای محسن صادقی فر 88643435-7 88643445 نمایش جزییات
10  پایانه ها و مخازن پتروشیمی  جناب آقای محمد شریف شهریاری 021-42579202 021-42579100 نمایش جزییات
11  پدید آوران امید پارس  جناب آقای رضا قائم مقامی 88065931 88065933 نمایش جزییات
12  تایدواتر  جناب آقای علی داود ترکمان 88553321 88554322 نمایش جزییات
13  تعاونی افق  جناب آقای حبیب الله اکبری منفرد 88190915 88190917 نمایش جزییات
14  تندیس خلیج فارس  جناب آقای محمد آبخو 077-33325208-9 - نمایش جزییات
15  توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  جناب آقای فرخ طراح زادگان 84308 88777923 نمایش جزییات
16  خدمات دریایی و بندری بتاء  جناب آقای مهدی قائم مقامی 88965604 88988652 نمایش جزییات
17  خدمات دریایی و بندری فارسیسان آسیا  جناب آقای سعید ایزدیان 96667020-3 96667024 نمایش جزییات
18  خدمات ساحلی ایران  سرکار خانم افروز شریفیان 88643400 88643423 نمایش جزییات
19  خزر قشم  جناب آقای محمود رضا رحیمی 076-33514190 076-33514193 نمایش جزییات
20  خط نقره ای قشم  جناب آقای ابراهیم مهدوی 88583235 88583244 نمایش جزییات
21  خلیج پژم  جناب آقای علی حمیدی 88519546-50 88501595 نمایش جزییات
22  سپهر صنعت نگین  جناب آقای محسن فلاحیان 22623596 22623594 نمایش جزییات
23  سی دلف  جناب آقای غلامرضا ماشین چی 40221050-1 89770849 نمایش جزییات
24  سی دلف قشم  جناب آقای امامقلی دری 076-35375304-9 076-35375303 نمایش جزییات
25  شرکت پرس  جناب آقای پرویز گلابی 82911 88735793 نمایش جزییات