انجمن پایانه داران ایران


فهرست اعضا

انتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس توضیحات
1     نمایش جزییات
2  آریا بنادر ایرانیان  جناب آقای حسن جلیل زاده 88888328 88190688 نمایش جزییات
3  افق چکاد دریا  جناب آقای پژمان بهزاد پور 33524788 33524786 نمایش جزییات
4  بنا گستر کرانه  جناب آقای سعید سپهری راد 33514565 -33514310 نمایش جزییات
5  بندر سازان گناوه  جناب آقای عبدالحسین خدری 27697200 22778780 نمایش جزییات
6  پارسیان پارت خاورمیانه  جناب آقای فرج الله سلطانی 22927027 - نمایش جزییات
7  پایانه کانتینری بندر عباس آریا  جناب آقای محسن صادقی فر 88643435-7 88643445 نمایش جزییات
8  پایانه ها و مخازن پتروشیمی  جناب آقای محمد شریف شهریاری 42579202 42579100 نمایش جزییات
9  پدید آوران امید پارس  جناب آقای رضا قائم مقامی 88065931 88065933 نمایش جزییات
10  تایدواتر  جناب آقای حسین زارعی 88553321 88554322 نمایش جزییات
11  تعاونی افق  جناب آقای حبیب الله اکبری منفرد 88190915 88190917 نمایش جزییات
12  تندیس خلیج فارس  جناب آقای محمد آبخو 33325208-9 - نمایش جزییات
13  توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  جناب آقای طراح زادگان 84308 88777923 نمایش جزییات
14  خدمات دریایی و بندری بتاء  جناب آقای علی داود ترکمان 88965604 88988652 نمایش جزییات
15  خدمات دریایی و بندری فارسیسان آسیا  جناب آقای سعید ایزدیان 96667020-3 96667024 نمایش جزییات
16  خدمات ساحلی ایران  سرکار خانم افروز شریفیان 88643400 88643423 نمایش جزییات
17  خزر قشم  جناب آقای محمود رضا رحیمی 88172024 88760183 نمایش جزییات
18  خط نقره ای قشم  جناب آقای ابراهیم مهدوی 88583235 88583244 نمایش جزییات
19  خلیج پژم  جناب آقای علی حمیدی 88519546-50 88501595 نمایش جزییات
20  سی دلف  جناب آقای غلامرضا ماشین چی 40221050-1 89770849 نمایش جزییات
21  سی دلف قشم  جناب آقای امامقلی دری 35375304-9 35375303 نمایش جزییات
22  شرکت پرس  جناب آقای پرویز گلابی 82911 88735793 نمایش جزییات
23  کالای سریع  جناب آقای مهرشاد معین انصاری 88836664-5 88844572 نمایش جزییات
24  کشتیرانی جنوب خط ایران  جناب آقای احمدجو 72415701-72415706 72415717 نمایش جزییات
25  گروه سرمایه گذاران کیش  جناب آقای عبدالرضا ناطق 88781558 88793658 نمایش جزییات