شرکت کالای سریع  


شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی کالای سریع در سال 1354 با هدف تامین خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی شروع به فعالیت نموده و با ارائه سرویس های حمل و نقل در بخش دریایی / زمینی / هوایی از کلیه نقاط جهان به ایران و بالاعکس هدایت مشتریان در کلیه حوزه های حمل و نقل را فراهم نموده است.

این شرکت با داشتن داپفاتر، نمایندگی ها و انبارهای اختصی خود در داخل و خارج از کشور بر اساس استاندارد های بین المللی این صنعت و بالا بودن میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر در بخش های مختلف حمل و نقل که با سرمایه گذاری در توسعه و تجهیز سکوهای لجستیکی در عملیات بندری سهم عظیمی از آن را در بر داشته با تکوین با توسعه مدیریت برنامه ریز و نظارت و کنترل، قصد دارد کارایی و سهم خود در بازار ایران در زمینه های حمل و نقل و لجستیک ارتقاء ببخشد.

شرکت کالای سریع بنابه رسالت خویش اقدام به سرمایه گذاری و آموزش پرسنل به طور تخصصی نموده است و در این امر توانسته با آخرین استانداردهای این صنعت لوح برترین شرکت حمل و نقل در کشور را در مدیریت و صدور اسناد از آن خود سازد.