ردپای نوسانات ارزی بر فرسودگی ناوگان لجستیک

 ردپای نوسانات ارزی بر فرسودگی ناوگان لجستیک34-6B-48-6D-50-35-43-73-78-4D-45-3D
از میان هزینه‌هایی که عموماً به دلیل واردات دستگاه‌ها و تجهیزات نیاز به ارز دارد با درآمدهای ریالی نمی‌توان تعادل برقرار کرد و درنهایت، این شرایط؛ یا به فرسودگی ناوگان لجستیک و تجهیزات شرکت‌ها منجر خواهد شد یا تعدیل و کاهش نیروی شاغل در این فعالیت‌ها و شاید کمی دیرتر تعطیلی ناگزیر شرکت‌های خصوصی و از بین رفتن فرصت‌ها و امکانات موجود.

اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران

اولین  نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران44-43-66-34-51-57-76-35-50-47-77-3D

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه انجمن پایانه داران

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه انجمن پایانه داران 54-6B-74-76-31-4C-68-6C-67-45-51-3D

همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

 همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران 58-37-63-4C-56-4B-2F-54-6B-62-41-3D

دعوت از اعضای انجمن در مراسم رونمایی از اولین هواپیما پس از برجام

دعوت از اعضای انجمن در مراسم رونمایی از اولین هواپیما پس از برجام 2B-75-6E-52-75-59-4F-50-4F-4B-49-3D

از کلیه اعضای محترم انجمن پایانه داران بنادر ایران به مناسبت ورود اولین ایرباس مسافر بری به ناوگان هوایی کشور بعد از 37 سال تحریم
 دعوت گردید که در مراسم رونمایی از اولین هواپیما پس از برجام شرکت فرمایید

اگر جای سازمان بنادر بودیم...

اگر جای سازمان بنادر بودیم...62-74-67-50-71-76-74-71-2F-4F-38-3D
دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر ایران می‎گوید:در شرایط فعلی ما هم اگر به جای مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی بودیم،کار خاص دیگری نمی‎توانستیم انجام دهیم.

برای خدمات ساده بندری منتظر خارجی‎ها نباشیم

برای خدمات ساده بندری منتظر خارجی‎ها نباشیم5A-5A-6E-6A-72-54-2F-36-50-59-45-3D
دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر ایران گفت:در شرایط فعلی بهتر است شرط سرمایه‎گذار خارجی را برای واگذاری ترمینال یک و دو بندرشهید رجایی کنار بگذاریم.

لجستیک دریایی گرفتار خودتحریمی

لجستیک دریایی گرفتار خودتحریمی52-6D-57-79-44-55-54-72-41-51-55-3D
نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران می گوید: اگر واقعا تصمیم به تغییر جایگاه لجستیک حمل و نقل در کشورمان داریم، باید زیر ساخت¬‎های مناسب آن را هم بوجود بیاوریم.
لجستیک دریایی گرفتار خودتحریمی

درخواست پایانه‌داران از سازمان بنادر برای تغییر مدل سرمایه‌گذاری

درخواست پایانه‌داران از سازمان بنادر برای تغییر مدل سرمایه‌گذاری71-7A-51-57-64-75-6B-79-6B-33-73-3D
درخواست پایانه‌داران از سازمان بنادر برای تغییر مدل سرمایه‌گذاری ...

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پایانه داران بنادر ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پایانه داران بنادر ایران77-4F-62-4D-2F-57-71-33-6C-6C-30-3D

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پایانه داران بنادر ایران
| 1