پایانه کانتینری بندرعباس آریا

• بزرگترین پایانه چند منظوره در مجموعه اسکله شهید رجایی در حوزه سرمایه گذاری خصوصی
• اولین مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی با روش نگهداری کالا در ارتفاع
• تنها پایانه با محوطه سازی و با استفاده از روش رباتیک در سطحی برابر با 20 هکتار 
• پیاده سازی اولین نرم افزار نیمه هوشمند ترمینال کانتینر ( MACH) در بندرشهید رجایی  با حذف کامل نیروی انسانی از عملیات محوطه

ساختار عملیاتی 

• مساحت مجموع ( فاز اول ): 23 هکتار 
• مساحت مجموع با احتساب طرح گسترش (فاز دوم) : 30 هکتار
• مساحت ساختمان اداری و مرکز کنترل :4500 متر مربع 
• مساحت مرکز تخصصی لجستیک : 12000 متر مربع 
• مساحت تعمیرگاههای تخصصی :1000 متر مربع 
• ظرفیت نگهداری کانتینر پر وارداتی : 23000 تیو و سالانه 270000 تیو با احتساب ماندگاری 30 روزه
• ظرفیت نگهداری مر کز لجستیک : 30000 تن کالای خشک معادل 3000 کانتینر 20 فوت 

تجهیزات و ماشین آلات تخصصی  

• 9 دستگاه RTG
• 3 دستگاه ریچ استاکر
• 5 دستگاه ساید لیفت
• 45 دستگاه خودروی حمل کانتینر
• 3 دستگاه لیفتراک به ظرفیتهای 3 تن ، 6 تن و 15 تن 
• 4 دستگاه لیفتراک برقی 2 تن 
• 4 دستگاه ریج تراک برقی
• 4 دستگاه پالت تراک برقی

نرم افزار پیشرفته کانتینری (MACH) با توانایی های ذیل 

• مدیریت عملیات کشتی های کانتینربر
• کنترل و مدیریت عملیات کانتینرهای پر  و خالی و تجهیزات ترمینال 
• مدیریت کالا در انبار CFS
• سیستم هوشمند صدور صورتحساب و برنامه ریزی و چیدمان کانتینر

آدرس:

بندرعباس ، مجتمع بندری شهید رجایی، کدپستی 7977100000 ، تلفن 4514251- 0761 ، تلفکس 4514252-0761
وب سایت : www.bact.ir