شرکت تعاونی افق
O F O G H
 
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی افق در تاریخ 30/10/87 با شماره ثبت 340328 و شناسنامه ملی 10103873918 در تهران تاسیس و به ثبت رسیده و حوزه عملیاتی آن فرااستانی می باشد و دارای حدود 2800 سهامدار، همگی از کارشناسان و بازنشستگان و وظیفه بگیران سازمان بنادر و دریانوردی می باشد .


آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، خیابان کیش ، پلاک 40، طبقه سوم ، واحد جنوب غربی ، تلفن : 88190915     فکس : 88190917